FRM/FM -peruskoulutus

450,00 

Väsymysriskinhallinta – Fatigue Risk Management, FRM sekä väsymyksenhallinta – Fatigue Managmenet, FM

FRM/FM -peruskoulutus sopii etenkin työaikasuunnittelijoille, yrityksen henkilöstö-, turvallisuus- ja/tai koulutusvastaaville, esimiehille sekä strategiselle johdolle. Koulutus tarjoaa vankan tietopaketin vireyden, vuorokausirytmin, työvuorojen ja väsymyksen hallinnan maailmasta. Se ohjaa soveltamaan teoriatietoa käytäntöön yrityksen turvallisuus- ja työterveystavoitteiden tueksi.

Eri moduleista löytyy myös kenelle tahansa sopivaa tietoa unen ja palautumisen merkityksestä sekä hyvinvointiin että turvallisuuteen. Jollei tarvitse koko pakettia, on mahdollista myös ostaa vain osa moduuleista. Kysy lisää paivi(at)vitalgo.fi

Ilmoittautuminen tapahtuu helposti klikkaamalla tuote ostoskoriin ja täyttämällä yhteystiedot. Lähetämme kirjanpitokelpoisen laskun ja lisäohjeet ilmoittautumisen saatuamme.

Lue lisää alta tuotekuvauksesta.

Paikan päällä koulutuspäivän hinta/hlö  sisältää koulutuksen, Väsymys työelämässä – riskit ja hallinta – kirjan ja muun oppimateriaalin sekä aamiaisen, lounaan  ja iltapäivän välipalan.  Kysy halutessasi tarjousta myös verkkokoulutuksesta.

Kuvaus

 FRM perusteet päivässä haltuun!

FRM, Fatigue Risk Management (väsymysriskin hallinta) on osa organisaatioiden normaalia johtamista.

VITALGO on kehittänyt vuosien kokemuksella  päivän kestävän peruskoulutuksen väsymysriskinhallinnan menetelmistä ja käytön soveltamisesta eri aloille.

Koulutus jakaantuu kolmeen eri moduuliin. Moduulit avaavat unen, vireyden ylläpidon ja vuorokausirytmin (eri  kronotyyppien) tieteellisiä ja sosiologisia perusteita sekä riskinhallinnan taloudellisia mahdollisuuksia. Pääpaino on siinä, miten ja mihin väsymys vaikuttaa sekä miten sen aiheuttamia riskejä hallitaan FRM:n avulla.

Osallistuja saa päivän aikana hyvän yleiskuvan siitä, miten väsymyksen hallinta nivotaan yrityksen turvallisuuskulttuuriin ja miten sitä hyödynnetään erilaisissa työympäristöissä henkilökunnan jaksamisen ja tuotannon tehokkuuden tueksi.

Kouluttajana toimii VITALGOn perustaja, työturvallisuuskouluttaja ja tietokirjailija Päivi Saarijärvi. Päivi on toiminut yli 15 vuotta väsymysriskien hallinnan parissa kouluttaen, luennoiden ja ohjaten erilaisia organisaatiota kohti vireyttä, turvallisuutta ja tuloksia.  VITALGOlla on  Työturvallisuuskeskuksen kurssijohtajaoikeus    työturvallisuuskorttikoulutuksiin, joissa turvallisuuteen liittyy selkeästi oman vireystilan tunnistaminen ja ylläpitäminen.

 

FRM -vireysvalmennus

 Koulutus voidaan toteuttaa myös etänä. Ylläoleva hinta/hlö on paikanpäällä tapahtuva koulutus, johon sisältyy alla oleva ohjelma. Kysy tarjousta erityyppisestä koulutuksesta omaan yritykseesi – paivi(at)vitalgo.fi

Avoimen peruskoulutuksen  aikataulutus ja sisältö on  seuraava:

Koulutuksen kesto on seitsemän x 45 min oppituntia, jotka jakaantuvat kolmeen eri moduuliin.

klo 8:30 – aloitus, aamiainen ja tutustuminen sekä päivän agendan avaus

klo 09:00 -11:30   I-moduuli. Kolmen 45 min mittaisen oppitunnin (sis. 15 min tauko) aikana käydään luennon, keskustelun ja harjoitusten avulla läpi:

 • mitä uusin tutkimustieto kertoo unesta ja unihäiriöistä
 • miten uni muuttuu eri ikävaiheissa
 • miten yksilön vuorokausirytmi vaikuttaa valveeseen ja uneen
 • palautumisen, ravinnon ja mielentilan vaikutus vireystilaan
 • satunnainen ja kumulatiivinen väsymys
 • millaisia väsymyksen merkit ovat ja miten niitä tunnistetaan
 • mitä väsymyksestä aiheutuu yksilön, ympäristön ja työn kannalta
 • miten vireyttään voi testata

Tavoitteena on antaa yleiskäsitys unesta, väsymyksestä ja keinoista lisätä oman unensa arvostusta sekä vastuuta oman ja yleisen vireyden vaalimisessa.

Lounastauko klo 11:30 – 12:15

klo 12:15 -13:45   II-moduuli. Kahden 45 min oppitunnin aikana käydäään luennon, keskustelun ja tehtävien avulla läpi:

 • riskinhallinnan taustoja ja käsitteitä
 • riskinhallinnan mahdollisuudet
 • nykypäivän käyttö eri organisaatioissa
 • väsymys riskitekijänä
 • riskianalyysi harjoitus

Tavoitteena on antaa yleiskäsitys riskinhallinnasta sekä siitä, miten ja millaisia riskejä väsymyksestä aiheutuu niin itselle, läheisille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin. Opitaan, miten arvioidaan miten paljon riskejä kannattaa hallita ja lopuksi vielä oman väsymyksen aiheuttamien riskien hallintaa riskianalyysin avulla.

Iltapäivän tauko & välipala 13:45 -14:00

klo 14:00- 15:30  III-moduuli, kahden 45 minuutin mittaisen oppitunnin aikana käydään luennon, keskustelujen ja esimerkkitapausten avulla läpi:

 • FRM:n taustoja ja käsitteitä
 • sitoutumisesta asiaan
 • säännöllisen, seurattavan koulutuksen tärkeydestä
 • raportointikulttuurit, mittarit ja biomatemaattiset mallit
 • organisaation kehitys  ja ohjausryhmän tarkoitus
 • yleinen vireyden tukemisen malli
 • FRM:n kehittäminen yhteistyössä

15:30 – 16:00 yhteenveto, todistukset ja lopetus

Lisätietoja:

Tavoitteena on antaa selkeä yleiskäsitys siitä, miten organisaatiota kehitetään kohti vireyttä tukevaa, resilienttiä toimintaa. Resilienteissä organisaatiossa  fokus on siinä, miten työtä kehitetään niin, ettei ongelmatilanteita työssä esiinny väsymyksestä johtuvista syistä. Toiminta on joustavaa, oivaltavaa ja yhteistyötä sekä avoimuutta edistävää..  

Koulutuspäivän hinta/osallistuja (läsnäolokoulutus, kolme opintomoduulia) on 450 €, + alv. Voit tilata kurssin suoraan verkkokaupasta. Yritykselle lähetämme eritellyn laskun. 

Useamman ihmisen osallistuessa samasta yrityksestä alenee hinta/hlö osallistujamäärän mukaan. Kysy tästä lisää sekä myös  mahdollisuudesta verkkokoulutukseen. Päivi Saarijärvi, puh 050-4119663 tai paivi(at)vitalgo.fi .

Halutessasi osallistua vain tiettyyn moduuliin, sovimme siitä mahdollisuuksien mukaan erikseen.

 

Koulutus hyödyttää aikaisempien osallistujien mukaan mm. näin:

”En ole aiemmin ajatellut, mihin kaikkeen väsymys vaikuttaa yrityksessämme, saati omassa elämässä” -Teija

”Sain uusia ajatuksia työaikasuunnitteluun, etenkin vuorokausirytmikaavio oli mielenkiintoinen” -Nina

”Selkeä kokonaisuus, herätti ajatuksia, vaatii toimenpiteitä – missä mitassa, se selvitetään. Kiitos.” -Ari

 

Käytyään kaikki 3 moduulia hyväksytysti osallistuja saa todistuksen FRM:n perusteiden hallinnasta.

Lisätiedot puh 050-4119663 tai paivi(at)vitalgo.fi.

Tervetuloa oppimaan mitä vireysvalmennus ja väsymysriskin hallinta on sekä miten itse tai yrityksesi voi siitä hyötyä.

Voit myös tilata koulutuksen tai esittelykäynnin suoraan yritykseesi klikkaamalla tästä esitietokaavakkeen auki.

 

Väsymyksen ja siitä aiheutuvien riskien suunnitelmallisella hallinnalla saavutetaan mm:

 • alentuneita kustannuksia,  vähemmän riskejä, poissaoloja ja vaihtuvuutta
 • tapaturmien määrän laskeminen,  oikeustoimien kohteesi joutumisen pienentynyt riski
 • liiketoiminnan jatkuvuuden hallinnan paraneminen
 • maineen paranemista alihankkijoiden ja kumppaneiden silmissä
 • yrityksen julkisen kuvan ja yhteiskuntavastuun nousu sijoittajien, asiakkaiden ja yhteisöjen silmissä