Ajovireys – väsymyksen hallintaa ratin taa

Vireys liikenteessä on tärkeä osa ajoturvallisuutta. Koulutamme ajovireyttä ratin taakse Väsymysriskinhallinnan keinoin. Koulutus sopii jokaiselle ratin taa istuvalle ja liikenteessä liikkujalle,  sillä tieliikenne on yksi eniten tarkkaavaisuutta ja huomiokykyä vaativista tehtävistä.  Kurssista on mahdollista räätälöidä myös liikennepainotteinen työturvallisuuskorttikoulutus.

Kurssiin on mahdollista lisätä ennakkotehtävänä verkkokurssi, joka antaa kuljettajalle valmiuksia sisäistää lähipäivän asiat tehokkaammin. Samalla se antaa mahdollisuuden kartoittaa omaa vireystilaa kysymysten avulla jo etukäteen. Katso lisää tuotekuvauksesta alta.

Kuvaus

VÄSYMYSRISKINHALLINTAA LIIKENTEESEEN

Ajovireys – väsymyksen hallintaa ratin taa – koulutusohjelma sopii jokaiselle autoa ajavalle tehostamaan väsymyksen hallintaa ja vireyden ylläpitoa liikenteessä. Emme käsittele Trafin ammattipätevyysasioita korttikoulutuksena vaan jokaisen tiellä kulkijan turvallisuuden lisäämiseksi. Yleiskoulutus on mahdollista muuntaa myös työturvallisuuskorttikoulutukseksi, jolloin siihen liittyvän tentin läpäistyään saa 5 vuotta voimassa olevan työturvallisuuskortin.

Vaikuttavuutta tehostamaan olemme kehittäneet koulutusta edeltävän verkkokurssin. Osallistuja voi käydä sen läpi rauhassa omalta koneeltaan tai työpaikan siihen tarkoitukseen osoittamalla koneella itselleen sopivana aikana ennen koulutuspäivää. Verkkokurssi jakaantuu johdantoon, mielen, unen, ravinnon, liikunnan, ja vuorovaikutuksen osioihin sekä yhteenvetoon. Mukana on testejä, vinkkejä ja osallistavia pieniä ja helposti suoritettavia harjoitteita. Näin osallistujalla on hyvä lähtökohta päästä lähipäivämateriaaliin sisälle ja koulutuspäivä tehostuu.  Koulutukseen voidaan yhdistää myös muita FRM -vireysvalmennuksen elementtejä: uni-/ravintopäiväkirja, yksilöllinen ruokavalio, 3-5 kerran yksilövalmennus vireyden haastekohdasta tai erilaisia hyvinvointimittauksia.

Koulutuksen tavoitteita:

  1. Ohjata kuljettajan, sekä häntä ympäröivien tielläliikkujien vireystilan seurantaan ja tukemiseen.
  2. Lisätä kokonaisuuden ymmärtämistä unen, ravinnon, liikkumisen, mielentilan sekä käyttäymiseen vaikuttavien aineiden vaikutuksesta ajoon ja vireyteen.
  3. Antaa työkaluja stressistä palautumiseen ja rytmin löytymiseen työn ja levon välille.
  4. Saada aikaan asennemuutosta kohti turvallisempaa ja terveempää tieliikennettä.

Opetusmenetelmät ja koulutustapa:

Lähipäiväkoulutuksen kesto on  7 oppituntia, jona aikana mennään läpi seuraavia asioita ryhmätyöskentelyn, luennoinnin, keskustelun, motivointi- ja asenneharjoitusten sekä testien avulla.

  • Motivaatio ja arvokeskustelu. Omien asenteiden vaikutus vireyteen
  • Väsymys riskinä liikenteessä. Väsymyksen ja vireyden perusteita, unen fysiologiaa sekä väsymyksen tunnistamisen ja tunnustamisen ohjausta. Käytännön keinoja vireyden lisäämiseen.
  • Ravitsemuksen perusteet, ravintoaineet, ravinnon laadun sekä ruokailuaikojen ja vireyden yhteys.
  • Ergonomian ja liikunnan vaikutukset vireyteen. Työtilan ja asennon kehittäminen, liikunta työn aikana, sekä vapaa-ajan liikuntaan kannustaminen.
  • Narkoottisten aineiden tai lääkkeiden vaikutus ja palautumisen merkitys. Alkoholin vaikutus palautumiseen. Venyttelyn, hieronnan ja rentoutumisen merkityksen avaaminen.

Kouluttajina toimivat VITALGOn hyväksymät FRM – vireysvalmentajat,  joilla pätevyysvaatimuksena FRM-tuntemus, ravitsemus-, liikunta-, tai psykologinen pohjakoulutus sekä ohjaaja/luennointiosaamista.

Kurssin hinta riippuu mahdollisista laajennuksista sekä osallistujamäärästä, joten pyydä tarjous sähköpostitse tai käyttäen verkkokaupan ”Pyydä tarjous toimintoa”.   Kysy tarjousta ryhmällesi, niin kerromme lisää erilaisista vaihtoehdoista, joita olemme tuloksellisesti toteuttaneet eri kuljetusyhtiöissä. Soita 050-4119663 tai meilaa paivi(at)vitalgo.fi.